TJÄNSTER

Behandlingar och tjänster

MEDICINSK MASSAGE

Denna form av behandling är en djupgående massage, framtagen för att passa för hundens fysik. Genom massagens utformning och terupetens handlag når och påverkar den djupt inne i muskeln. Massagen används på både friska och sjuka individer för att i huvudsak motverka korta och strama muskler. Följaktligen sker också:

 • Ökad blodgenomströmning och syresättning till musklerna.
 • Hunden förmår att använda kroppens delar på rätt sätt och kan där med också bygga upp en stabiliserande och jämn muskultatur.
 • Förbättrar phvärdet i musklerna.
 • Ökar dränagen av slaggprodukter från musklerna genom hundens lymfsystem.
 • Ger friska och följsama muskler som på sikt främjar ledernas optimala rörelser och gör att hunden inte felbelastar leder och kroppsdelar.
 • Minimerar skaderisken vid hård och explosiv aktivering.

HUNDAR SOM EJ FÅR BEHANDLAS
Hund med metallinplantat.
Hund som medicineras med kortison.
Hund som är dräktig dvs väntar valpar.
Hund med cancer/diabetes/epilepsi.
Hund med pågående infektion.

fzdzgz

Obs! För dig som tävlar med hund råder 7 dagars karenstid, om inte massagen har utförts i friskvårdssyfte på frisk hund.

ELEKTROTERAPI

Denna form av behandling består i huvudsak av pulserande diadynamisk ström, galvanström och även faradisk ström. (Behandlingen skall alltså inte förväxlas med TENS eller andra enklare strömmar). Genom specifika kombinationer av strömmar och varierande program kan man med elektroterapi behandla en rad olika tillstånd och problem då strömmen verkar retande på vävnanden och cellerna. Följaktigen sker:

 • Påskyndar cellernas förnyelseprocess.
 • Ödem och svullander dras bort genom maskinens funktioner, via +/- elektroder.
 • Smärtstillar nerv/muskelsmärtor.
 • Djupliggande muskultur, ligament och senor kan behandlas som annars skulle vara svår att nå med massage.
 • Återaktivering av muskler som inte används på ett längre tag eller använts felaktigt.
 • Behandlar vissa inflammationer och kan med fördel användas vid svårläkta, återkommande inflammationstillstånd.

HUNDAR SOM EJ FÅR BEHANDLAS
Hund med metallinplantat.
Hund som medicineras med kortison.
Hund som är dräktig dvs väntar valpar.
Hund med cancer/diabetes/epilepsi.
Hund med pågående infektion.

FullSizeRender - kopia

Obs! För dig som tävlar med hund råder 7 dagars karenstid, om inte behandling har utförts i friskvårdssyfte på frisk hund.

LASERBEHANDLING

Laser innebär att man tillför olika frekvenser av ljus ner i kroppens vävnader. Det är en väldokumenterad metod som används vid många olika tillstånd. Laser förbättrar reparation i kroppen, förnyar och återuppbygger vävnad. Elasticiteten i muskler och senor förbättras och blodcirkulation främjas. Ljuset används ibland direkt på skadeområdet men används också runt omrking påverkad kroppsyta. Under behandling kan man också påverka lymfsystemt och lasra triggerpunkter.

Laserljus kan också användans på direkta skador vilket är mycket fördelaktigt vid svårläkta eller akuta sår och vid akuta muskelskador och senskador. Läkningstiden och därmed konvalescenstiden kan halveras vid användning av laser. Ljuset kan också användas på kroppsdel innan planerad operation för att påbörja läkning och påskynda återhämtning.

 • Sårläkning, ärr, hotspots
 • Muskelspänning
 • Muskelinflammation/Muskelbristning
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Senskador/tendiniter
 • Triggerpunkter
 • Artros
 • Diskbråck
 • Spondylos
 • Öroninflammation
 • Analsäcksinflammation
 • Benbrott/sprickor

HUNDAR SOM EJ FÅR BEHANDLAS
Hund som medicineras med kortison. (Beroende på sjukdom/orsak till medicinering)
Hund som är dräktig dvs väntar valpar. (Diskutera med terapeut)
Hund med cancer (diskutera med beh vet/terapeut)
Hund med pågående infektion.

Obs! För dig som tävlar med hund råder 7 dagars karenstid, om inte behandling har utförts i friskvårdssyfte på frisk hund.

VIBRATIONSPLATTA

Vibrationsplatta är en maskin som skapar rörelser i vertikal riktning vilket ger kroppen en naturlig belastning. Genom rörelserna från plattan framkallas cirkulationsökning, värmeökning och aktivitet i lymfatiska systemet. Vid snabbare rörelser utlöses en sträckreflex i hundens muskulatur/senor som får kroppens vävnader att kontrahera, dvs spänna-släppa. Hunden kan både sitta, ligga och stå på plattan.

Med vibrationsplattan kan man både rehabilitera, förbränna fett, ge återhämtning och träna stärkande och förebyggande. Maskinen kan skapa hög belastningskapacitet samtidigt som träningen är effektiv och behaglig. Hunden både startar och avslutar mjukt och terapeuten kan på ett kontrollerat sätt anpassa träningen genom tid, hertz och arbetspositioner.

 • Stimulerar ökad läkningsförmåga.
 • Cirkulationsförhöjande effekt.
 • Lindring av smärta och värk.
 • Stimulerar brosk mellan benlederna.
 • Förbättrar balansförmågan och reflexer.
 • Styrketräning av muskler eller senor.
 • Återhämtande och avslappnande.
 • Uppvärmning/nedvarning ihop med annan aktivtet/behandling

HUNDAR SOM EJ FÅR BEHANDLAS
Dräktighet
Akut trombos
Allvarlig hjärt-, kärlsjukdom
Pacemaker (finns men ovanligt)
Nyopererad, akut sårläkning
Hornhinneavlossning
Öronproblem
Navelbråck
Akuta inflammationstillstånd
Tumörer
Höft eller armbågsledprotes
Vid metallimplantat (konsultera beh vet)
Akuta och i tidigt skede konservativa diskbråck
Wobblers syndrom (konsultera beh vet)
Epilepsi
Allvarlig benskörhet (konsultera beh veterinär)

Obs! För dig som tävlar med hund råder 14 dagars karenstid, om inte behandling har utförts i friskvårdssyfte på frisk hund.

LÖPBAND

Löpband kan användas året runt och som ett komplement till rörelseanlays, hältutredning samt vid rehabilitering och konditionsträning. Man kan både träna avlastande och belastande med den tekniska möjligheten att se hastighet, tid, sträcka. Löpbandet har en svikt i underlaget som tar bort/reducerar stötar på hundens leder under träningen. Det är det band som idag används runt om på veterinärkliniker och rehabanläggningar.

Rullbandet länger bla hundens steg och kan variera i lutning. På så sätt kan man påverka hundens olika kroppsdelar samtidigt som man justerar och repeterar träningen.

 • Skritträning (gåträning)
 • Uppvärmning
 • Nedvarvning
 • Pulsmätning (finns på plats: polars pulsmätarsystem)
 • Intervallträning
 • Distansträning
 • Backträning
 • Filmning / Rörelseanalys

HUNDAR SOM EJ FÅR BEHANDLAS
Hund som uppvisar stor rädsla för bandet (ovanligt).
Akuta sårskador i tassar.
Kraftiga hältor/skador där hunden inte är van vid bandet .
Skador som inte skall belastas mer än nödvändigt.
Dräkighet (konsultera med din terapeut).

Innan ett träningsupplägg upprättas bör hunden alltid ha undersökts av terapeuten för att kunna utesluta defekter eller störningar. Ibland kan diagnos behöva ställas i samråd med veterinär.

TRÄNING OCH REHABILITERING

Canineopaten kan hjälpa dig som ägare att lägga upp ett individanpassat träningsprogram för din hund. Vissa moment som ingår i upplägget kan komma att kräva besök hos terapeuten medan övrig träning utförs och kontrolleras av dig som hundägare. Canineopaten har goda kunskaper om biomekanik och musklernas samverkan och därmed följer ingående råd om hur olika träningsredskap och hjälpmedel används på ett korrekt sätt.

 • Klövjeväska
 • Benviktsmanchetter
 • Drag med sele
 • Träning med olika underlag så som gräs, sand, asfalt, vatten, backe.
 • Konditionsträning vs styrketräning.
 • Balansboll
 • Uppvärmning/nedvarvning
 • Stretching

FullSizeRender (1)

Innan ett träningsupplägg upprättas bör hunden alltid ha undersökts av terapeuten för att kunna utesluta defekter eller störningar. Ibland kan diagnos behöva ställas i samråd med veterinär.