Fysioterapi

Fysioterapi för hund innebär att jag som canineopat jobbar med undersökning och behandling som syftar på att bedöma hundens fysik samt förebygga, lindra och bota sjukdomar inom hundens rörelseapparat. Med detta menas kontroll av stödjeorgan så som muskler, ligament, senor, leder och nerver. Genom att grundligt bedöma hundens rörelser, mjukdelsstatus, styrka och rörlighet anpassas behandlingarna efter individen, terapeutens rekommendationer och ägarens önskemål.

 DSC00429 (4)

FÖREBYGGA

Genom att få sin hund grundligt undersökt kan man som ägare få en ingående uppdatering och en aktuell status på sin hunds mående och fysik. Terapeuten ser och förmedlar hur och varför din hund rör sig på ett visst sätt. Hunden är byggd och gjord för rörelse och har därför också utvecklat en rad olika sätt för att själv lindra och hjälpa kroppen att avlasta delar som ibland inte fungerar på ett korrekt sätt. Detta kan ibland vara svårt för hundägaren att upptäcka och tillsammans med terapeuten går ni igenom hur din hund är byggd och vilka förutsättningar som råder beroende på ras, ålder, och aktivitet. Man kan därefter anpassa sin vardag och aktivitet på ett sätt som stärker hunden på ett långsiktigt sätt. Oavsett om individen är frisk eller uppvisar någon typ av rörelsestörning kan kan man i god tid lägga upp en individanpassat friskvård eller rehabiliteringplan samtidigt som man som ägare alltid blir mer insatt i den egna hundens styrkor och förmågor.

testing


FRÄMJA

Genom fysioterapi och behandling med certifierad canineopat kan man som ägare aktivt underhålla sin hunds mjukdelsstatus. För en frisk individ kan det handla om att bibehålla en viss fysik alternativt bygga upp hunden inför ett krävande arbete. Det gäller den vanliga sällskapshunden men även tävlingshundar, jakthundar, tjänstehundar eller väldigt aktiva, hårt arbetande hundar. Det främjande arbetet berör även sjuka individer och framförallt hundar med redan utvecklade, bestående sjukdomar i sin rörelseapparat. Genom att kontinuerligt behandla hunden med olika metoder samt träna efter olika hemgångsråd kan man som ägare bibehålla ett gott mående hos hunden. Genom det främjande arbetet kan man många gånger också bromsa utvecklandet av vissa sjukdomar i hundens rörelseapparat.

hunds

REHABILITERA

Genom hundfysioterpi kan canineopaten erbjuda en rad olika rehabiltieringsmöjligheter när din hund blir tillfälligt skadad eller långvarigt sjuk i sin rörelseapparat. Hunden kan ha uppvisat smärta, tydlig hälta eller bara diffusa symptom på förändrat rörelsemönster. Hunden kan exempelvis ha problem med upphopp/nedhopp, undviker vissa gångarter, blir stel eller uppvisar ovilja till att placera kroppsdel eller ben i viss position. Vid vissa muskulära skador eller vid starkt smärttillstånd pga nervpåverkan kan det vara till fördel allt behandla i tidigt skede med täta besök. Hunden bör dock alltid genomgå en grundlig undersökning av fysioterapeuten och ibland händer det hundägaren rekommenderas att konsultera med veterinär innan vidare behandling görs för att kunna fastslå viss diagnos. Därefter följer en rad olika åtgärdsprogram och rekommendationer i form av medicinsk massage, laser, elektroterpai, vibrationsteknik, simning, upplagd träning med hjälp av olika rehabiliteringsmedel; såsom klövja, benviktsmatchetter, balans och koordinationsträning, styrketräning, konditionsträning m.m.

hund

Kom ihåg att hundfysioterapi är ett komplement och aldrig ersätter veterinärbehandling.